Chúng tôi cung cấp giải pháp kỹ thuật cho tất cả các thách thức kinh doanh
Gọi ngay : (024) 2 246 6838 | Email: info@itman.asia

Tag: open source

8 Công cụ Mã Nguồn Mở Quản lý Dự án cho đội nhóm Agile

itman.asia đã khảo sát toàn cảnh các công cụ quản lý dự án nguồn mở phổ biến. Chúng tôi đã làm điều này trước đây—nhưng lần này chúng tôi đã thêm một bước ngoặt. Lần này, chúng tôi đang xem xét cụ thể các công cụ hỗ trợ nhanh, bao gồm các phương pháp thực […]

Hãy thay thế những phần mềm trả phí bằng các công cụ Mã nguồn mở

Bạn đã quyết định bắt đầu tích hợp nhiều công cụ và ứng dụng mã nguồn mở hơn vào cuộc sống của mình. Giờ thì sao? Cho dù bạn đã quyết định tìm kiếm các công cụ nguồn mở vì bạn đang cố gắng cắt giảm chi phí so với các giải pháp thay thế […]