Chúng tôi cung cấp giải pháp kỹ thuật cho tất cả các thách thức kinh doanh
Gọi ngay : (024) 2 246 6838 | Email: info@itman.asia

CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Một chương trình có hệ thống, được xác định rõ ràng để quản lý việc bố trí các tài sản CNTT đã ngừng hoạt động là chìa khóa để bảo vệ dữ liệu của bạn, kiểm soát tài sản của bạn, tối đa hóa khả năng phục hồi giá trị và đáp ứng các yêu cầu quản lý rủi ro của công ty và quy định. Các chương trình xử lý tài sản CNTT an toàn (SITAD) tiếp tục phát triển và trưởng thành.

 

Lợi ích của SITAD:

Giảm diện tích không sử dụng trong nhà kho, phòng lưu trữ hoặc trung tâm dữ liệu của khách hàng.

Bổ sung ngân sách để đầu tư cho các dự án tiếp theo của bạn hoặc mua hàng.

Tạo một tài khoản tín dụng để mua thiết bị mới.

Giữ cho các vật liệu nguy hiểm không bị chôn lấp.

 

Phương thức hoạt động:

  • Hãy bắt đầu bằng cách gửi cho chúng tôi một danh sách các thiết bị không còn nằm trong kế hoạch sử dụng nữa.
  • Chúng tôi định giá danh sách và đưa ra đề nghị mua lại với giá trị thị trường hiện tại (nếu có)
  • Sau khi đề nghị được chấp nhận, chúng tôi lên lịch thu thập thiết bị.
  • Sau khi thu thập, thiết bị được mang đến cơ sở của IT-Man để đánh giá.
  • Việc hủy dữ liệu được thực hiện theo tiêu chuẩn ERASURE.
  • Khi quá trình hoàn tất thành công, biên bản và cam kết hủy dữ liệu sẽ được chia sẻ.