Chúng tôi cung cấp giải pháp kỹ thuật cho tất cả các thách thức kinh doanh
Gọi ngay : (024) 2 246 6838 | Email: info@itman.asia

Dịch vụ Managed Workplace

Dịch vụ On-Site

Đối với IT-Man, Dịch vụ On-Site không chỉ đơn giản là sửa chữa thiết bị, mà còn là cải thiện trải nghiệm tổng thể của người dùng. 8 trong số 10 nhân viên hiện đang mang thiết bị của riêng họ đến nơi làm việc để sử dụng trong công việc. Điều này đòi hỏi trải nghiệm người dùng phải thay đổi và các tổ chức CNTT phải được trang bị để cung cấp đầy đủ các dịch vụ mà người dùng cuối ngày nay yêu cầu. Nếu tổ chức của bạn đang gặp khó khăn, IT-Man sẵn sàng trợ giúp!
AVASO cung cấp cả phạm vi bảo trì chủ động và phản ứng tại Việt Nam. Chúng tôi có thể đặt đúng tài nguyên ở bất cứ nơi nào cần thiết.

Kỹ thuật viên được chứng nhận của chúng tôi cung cấp:

  • Break/Fix
  • IMACD
  • Desk-side Support
  • Smart Hands Support
  • Field Engineering

Global Service Desk

Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật của IT-Man cung cấp một đầu mối liên hệ duy nhất cho tất cả các nhu cầu hỗ trợ công nghệ của bạn, 24X7. Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật của IT-Man cung cấp hỗ trợ công nghệ nhất quán, nhanh chóng, cung cấp các giải pháp phù hợp trên các thiết bị của người dùng cuối.
Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để báo giá!

Quản Lý Thiết Bị Đầu Cuối

Các dịch vụ Quản lý Thiết bị đầu cuối của cuả IT-Man bao gồm quản lý máy tính để bàn, quản lý thiết bị di động, quản lý, chống vi-rút và hỗ trợ và bảo trì quản lý vòng đời cấu hình máy tính (PCCLM).

Dịch vụ quản lý thiết bị đầu cuối của chúng tôi hỗ trợ lựa chọn ứng dụng của khách hàng, duy trì bảo mật, giải quyết các vấn đề về tuân thủ và cung cấp khả năng kiểm soát giúp giảm rủi ro bảo mật liên quan đến điểm cuối. Với các khả năng toàn cầu về Quản lý tài sản, quản lý và hình ảnh cơ sở hạ tầng máy tính ảo, quản lý thiết bị di động, bảo vệ thiết bị đầu cuối, v.v., IT-Man sẵn sàng chủ động quản lý và giải quyết các nhu cầu quản lý thiết bị đầu cuối của khách hàng ngay hôm nay!

Liên hệ với chúng tôi hôm nay để tìm hiểu  cách đưa kinh nghiệm của chúng tôi làm việc cho bạn!