Chúng tôi cung cấp giải pháp kỹ thuật cho tất cả các thách thức kinh doanh
Gọi ngay : (024) 2 246 6838 | Email: info@itman.asia

Mua Sắm Công Nghệ Thông Tin

Giải Pháp Mua Sắm

Trong kịch bản kinh tế toàn cầu hiện nay, quy trình tìm nguồn cung ứng và mua sắm đã đảm nhận ý nghĩa hoạt động chiến lược đối với các tổ chức toàn cầu. Việc đại tu hệ thống tìm nguồn cung ứng và mua sắm có khả năng chuyển đổi hoàn toàn chuỗi cung ứng—do đó, quá trình chuyển đổi chiến lược tìm nguồn cung ứng và quy trình mua sắm chiến lược đã trở thành những yếu tố quan trọng trong việc thiết kế chiến lược kinh doanh trên một số phân khúc doanh nghiệp, chẳng hạn như giảm chi phí, sáng kiến xanh và giảm thiểu rủi ro. Được tận dụng một cách chính xác, các chuỗi cung ứng thông minh, được thúc đẩy bởi chiến lược tìm nguồn cung ứng tốt nhất, chứng tỏ là một điểm khác biệt lớn trong ngành. Các công cụ tìm nguồn cung ứng nâng cao như Nguồn cung ứng giải pháp điện tử hợp lý hóa các quy trình mua sắm và chuỗi cung ứng lớn hơn bằng cách hợp nhất nhiều nhà cung cấp và đối tác trên một nền tảng. Bằng cách triển khai các công cụ kỹ thuật số chiến lược như Tìm nguồn cung ứng điện tử, các công ty có thể tối ưu hóa các hoạt động quản lý mua sắm của họ.